Quá trình hải quan đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu, nơi mà tờ khai hải quan là một tài liệu cơ bản giúp xác định thông tin về hàng hóa và các yếu tố liên quan. Tuy nhiên, không phải lúc nào tờ khai hải quan cũng được coi là hợp lệ và có giá trị trong quá trình thủ tục hải quan. Có những tình huống đặc biệt khi tờ khai hải quan không được công nhận và mất giá trị. Hãy cùng tìm hiểu về những trường hợp khi tờ khai hải quan không có giá trị và tại sao những tình huống này có thể xảy ra.

>>> Xem thêm: Các phòng công chứng Hà Nội hiện nay được phép cung cấp những dịch vụ gì theo quy định của pháp luật

1. Trường hợp tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan

Dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 22 của Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 của Thông tư 39/2018/TT-BTC, tờ khai hải quan trở nên vô hiệu trong các tình huống sau đây:

  • Nếu hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập, theo quy định này, tờ khai hải quan sẽ mất giá trị làm thủ tục hải quan. Điều này có nghĩa là sau thời hạn 15 ngày đó, người khai hải quan sẽ cần phải thực hiện lại quy trình đăng ký tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa và tuân theo các quy định và thủ tục mới.
  •  Nếu hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, và trong thời hạn đó, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế, nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, theo quy định này, tờ khai hải quan sẽ mất giá trị làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp này, để tiếp tục quá trình xuất khẩu hàng hóa, người khai hải quan cần phải thực hiện lại quy trình đăng ký tờ khai hải quan và tuân theo các quy định và thủ tục mới, bao gồm cả việc đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.
  • Nếu hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, trong trường hợp hàng hóa cần kiểm tra hồ sơ, nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, theo quy định này, tờ khai sẽ mất giá trị làm thủ tục hải quan. Trong trường hợp này, người khai hải quan cần phải thực hiện lại quy trình đăng ký tờ khai hải quan và tuân theo các quy định và thủ tục mới, bao gồm cả việc đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.
Trường hợp tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan
  • Nếu hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, khi hàng hóa cần kiểm tra thực tế, nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, theo quy định này, tờ khai hải quan sẽ mất giá trị làm thủ tục hải quan. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ thời hạn và thực hiện đầy đủ các bước thủ tục để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong quá trình thương mại quốc tế.
  • Trong trường hợp tờ khai đã được đăng ký, và hàng hóa yêu cầu có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai, theo quy định này, tờ khai hải quan sẽ mất giá trị làm thủ tục hải quan. Để giải quyết vấn đề này, người khai hải quan cần phải có giấy phép từ cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp giấy phép đó cùng với các hồ sơ liên quan đến cơ quan hải quan trong thời hạn mới để tái khai hải quan. Việc này giúp đảm bảo tính hợp pháp và hoàn chỉnh của thủ tục hải quan cho hàng hóa.
Xem thêm:  Môi giới là gì? Quy định của pháp luật về hoạt động môi giới

Như vậy, nếu thuộc vào một trong các trường hợp nêu trên thì tờ khai hải quan sẽ không có giá trị để làm thủ tục hải quan.

>>> Xem thêm: Thủ tục chứng thực chữ ký cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì? Mất thời gian bao lâu?

2. Thời hạn của tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan là bao lâu?

Thời hạn nộp tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 25, Khoản 2 của Luật Hải quan 2014 được xác định như sau:

  • Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai phải diễn ra sau khi hàng hóa đã được tập kết tại địa điểm mà người khai hải quan đã thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, thời hạn nộp là chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời hạn nộp tờ khai là trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ thời hạn để đảm bảo rằng thủ tục hải quan được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời, giúp xác định rõ thời điểm và quy trình nộp tờ khai hải quan đối với cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Điều này đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
  • Theo quy định tại Điều 69, Khoản 2 của Luật Hải quan, thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải sẽ được thực hiện theo các quy định cụ thể của điều này. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc nộp tờ khai hải quan cho phương tiện vận tải được thực hiện đúng thời hạn và có hiệu quả trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Điều này áp dụng cho các trường hợp liên quan đến khai hải quan của phương tiện vận tải, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình hải quan.
  • Do đó, theo quy định này, tờ khai hải quan được coi là có giá trị thực hiện thủ tục hải quan trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Điều này nhằm đảm bảo rằng các bước liên quan đến thủ tục hải quan, đặc biệt là việc nộp tờ khai, sẽ được thực hiện đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật. Điều này áp dụng cho cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, giúp quy định thời gian hiệu quả và linh hoạt để thực hiện các bước thủ tục hải quan một cách chính xác và kịp thời.

3.  Thời hạn nộp tờ khai hải quan với hàng hoá xuất, nhập khẩu

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu được chi tiết quy định tại Khoản 8, Điều 18 của Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau: Người khai hải quan cần thực hiện việc nộp tờ khai hải quan sau khi hàng hóa đã được tập kết tại địa điểm mà người khai hải quan đã thông báo và không chậm quá 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, thời hạn nộp là không chậm quá 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình hải quan được thực hiện kịp thời và hiệu quả, đồng thời giúp kiểm soát và quản lý xuất khẩu hàng hóa theo đúng quy định.

Thời hạn nộp tờ khai hải quan với hàng hoá xuất, nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu, quy định về thời hạn nộp tờ khai hải quan được đặt ra như sau: Người khai hải quan cần nộp tờ khai hải quan trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Việc này nhằm đảm bảo rằng quá trình hải quan được thực hiện một cách hiệu quả và theo đúng quy định, giúp quản lý và kiểm soát nhập khẩu hàng hóa một cách đồng nhất và có trật tự.

Xem thêm:  Tiền phúng viếng có phải là di sản thừa kế không?

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải được xác định như sau: Đối với phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đối với phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ).

Tổng cộng, thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu được quy định cụ thể như trên.

>>> Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục công chứng di sản thừa kế , cần chuẩn bị những loại hồ sơ, giấy tờ gì?

Trên đây là thông tin về Đăng ký tạm trú do người thuê trọ hay người cho thuê thực hiện?. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các tìm kiếm liên quan:

>>> Phí công chứng hợp đồng ủy quyền của các văn phòng hiện nay là bao nhiêu? Công chứng tại cơ quan nhà nước có rẻ hơn nhiều không?

>>> Có nhu cầu muốn làm dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh chóng ngay tại nhà thì liên hệ văn phòng nào để được hỗ trợ?

>>> Tìm cộng tác viên viết bài liên quan đến pháp luật, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn chi tiết.

>>> Thủ tục công chứng khi làm tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi làm tại các văn phòng công chứng có khác nhau không?

>>> Tính tiền thuê đất khi trả tiền thuê hàng năm như thế nào? [Quy định mới nhất]

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *